Nigiri / Sashimi

Sushi

Albacore


Ebi


Hamachi


Hokkigai


Hotategai (Japon)


Ikura


Inari


Kani


Kani-Kama


Maguro


Massago

Rising Sun


Shime-Saba


Shiromi


Spicy Scallop


Syake (biologique)


Tamago


Tempura Shiso


Thon Dynamite


Tobiko


Unagi


Uni