Maki Sushi

Latest Maki

Ashley Roll / 5 pcs


Dragon Fly/ 5 PCS


Empereur/ 5 pcs


Fuji Roll / 5 pcs


Hampstead Roll / 5 pcs


Happy Roll / 5 pcs


Himawari / 5 pcs


Hokkaido / 5 pcs


Indochine / 5 pcs

Lona Maki / 5 pcs


Monkland Roll / 5 pcs


NDG / 5 pcs


Paradise / 5 pcs


R-8 Roll / 5 pcs


Relax / 6 pcs


SUSHI BAR ROLL/ 5 pcs


Temp-Temp / 5 pcs


Westmount / 5 pcs

Specialty Maki (Huso-Maki)

Aloha / 4 pcs


Avocado & Caviar / 6 pcs


Avocado / 6 pcs


Boston / 4 pcs


California / 4 pcs


Grilled Salmon Skin / 6 pcs


Hamachi Spicy / 6 pcs


Hanabi / 4 pcs


Kamikase / 4 pcs


Kamikase Seafood / 4 pcs


Kappa/6 pcs


Le Coq/4 pcs


Madame Butterfly/4 pcs


Mikado Spicy/4 pcs


Mikado/4 pcs

Neigi-Hamachi/6 pcs


Oshinko Roll/6 pcs


Salmon (Organic)/6 pcs


Salmon Skin Spicy/6 pcs


Salmon Spicy (Organic)/6 pcs


Spider/4 pcs


Sweet Potato/6 pcs


Tekka ( Red Tuna) / 6 pcs


Tempura Roll/4 pcs


The Picasso/4 pcs


Titanic/4 pcs


Tuna Spicy/ 6 pcs


Una-Kuy/ 6 pcs


Vegetarian / 4 pcs

Specialty Maki (Futo-Maki)

Not available at this time.